ALGEMENE VOORWAARDEN – Karin Visser Yoga – YOGALESSEN / WORKSHOPS / ME-TIME DAGEN

Datum laatste aanpassing: 13 juli 2021

Artikel 1: Gegevens

Contact gegevens Karin Visser Yoga

T.a.v. Karin Visser

Waalstraat 4

5463 KK Veghel

Kamer van Koophandelnummer 69435502

Contact via: karin@karinvisseryoga.nl

.

Artikel 2: Voorwaarden deelname Yogalessen, Workshops, ME-time dagen

Volg je yogalessen bij Karin Visser Yoga dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden:

De cursist neemt deel aan de yogales vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de strippenkaart. Wanneer de cursist zich aanmeldt na eerst een proefles te hebben gevolgd, dan is de proefles de eerste strip van de strippenkaart.

  • Artikel 2.1: Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Karin Visser Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Karin Visser Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

  • Artikel 2.2: Lidmaatschap

De cursist koopt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen via www.momoyoga.nl/karinvisseryoga. Daarvoor ontvangt de cursist een account en inlogcode.

De strippenkaart wordt afgesloten voor 10 lessen welke opgenomen dienen te worden in de daarop volgende 13 weken.

Een strippenkaart is persoonlijk maar in overleg wel overdraagbaar.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin/familielid.

Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.

  • Artikel 2.3: Afmelden Yogalessen

Indien de cursist verhinderd is, uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les, kan hij/zij via de Momoyoga app of account de les annuleren.  Mits er op tijd is geannuleerd, wordt de les weer bijgeschreven op de strippenkaart. Bij een te late afmelding wordt de les afgeschreven van de strippenkaart.

  • Artikel 2.4: Afmelden Privé lessen, workshops, ME-time dagen

Bij annulering tot 1 week van te voren is kosteloos.

Bij annulering binnen 4 dagen voor aanvang van de workshops, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

  • Artikel 2.5: Gedragingen voor, in en na de les, workshop en/of ME time dagen

Aangeraden wordt om minimaal tien minuten voor de les aanwezig te zijn in een les, workshop en/of ME-time dag. Te laat komen is heel storend voor de medecursisten.

Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten.

Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit…

Draag géén parfum in een sessie. Dat is ook heel storend.

Artikel 3: Betaling en opzegging

Een strippenkaart wordt aangeschaft via de tool Momoyoga en direct via Ideal afgerekend. Contante betaling is bespreekbaar.

Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart. Wanneer de strippenkaart verlopen is, ontvangt de cursist automatisch een link om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.

Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart. Bij voorkeur 2 weken voor het einde van de strippenkaart.

Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed., dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

Op Nationale feestdagen is Karin Visser Yoga gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart. Met andere woorden, de lengte van de strippenkaart zal dan met één week worden verlengd.

De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd.

Artikel 5: Ziekte, blessures of andere klachten

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Karin Visser Yoga. Indien de cursist niet kan deelnemen aan de lessen dan zijn de eerste 2 weken voor eigen risico. Is de cursist daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, in overleg, stil gelegd. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

De vaste plek in de les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd voor de cursist. Na deze stopmaand gaat het strippenkaart automatisch altijd weer lopen tenzij de cursist officieel zijn strippenkaart opzegt.

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Indien je medicatie neemt en je merkt vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

  • Artikel 5.1: Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om. Voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je in de eerste 12 weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Artikel 6: Wijziging lesrooster en/of prijzen

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

Artikel 7: Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen, workshops en/of ME-time dagen worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Karin Visser Yoga en diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

Artikel 8: Onvoorziene omstandigheden

Karin Visser Yoga is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen, workshops en/of van ME-time dagen, kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

Artikel 9: Wijzigingen

Karin Visser Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Karin Visser Yoga

Waalstraat 4

5463 KK Veghel

*******************************************************************************************************************************************************

ALGEMENE VOORWAARDEN – Karin Visser Yoga – BEDRIJVEN

Datum laatste aanpassing: 13 juli 2021

.

Artikel 1: Gegevens

Contact gegevens Karin Visser Yoga

T.a.v. Karin Visser

Waalstraat 4

5463 KK Veghel

Kamer van Koophandelnummer 69435502

Contact via: karin@karinvisseryoga.nl

.

Artikel 2: Voorwaarden deelname

Bedrijven die een yogasessie(‘s)/workshop bij Karin Visser Yoga boeken gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden:

Het bedrijf neemt deel aan een yogasessie/workshop welke is vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Hierin is vastgelegd; de datum, aanvangstijd, aantal deelnemers en de kosten van de workshop.

  • Artikel 2.1: Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan een yogasessie/workshop is geheel voor eigen risico van het bedrijf wat de sessie/workshop boekt. Bij twijfel aan de gezondheid van een van de deelnemers wordt geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Karin Visser Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de yogasessie/workshop. Of opgelopen letsel van de deelnemer door derden.

Karin Visser Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op locaties waar de yogasessie/workshop wordt gehouden. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

  • Artikel 2.3: Afmelden Yogasessie(s)/Workshop(s)

Indien de geboekte yogasessie/workshop, of reeks, na ondertekening van de opdrachtbevestiging, geannuleerd wordt zullen er kosten in rekening worden.

Bij annulering binnen 4 dagen voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

  • Artikel 2.5: Gedragingen voor, in en na de sessie(s)

Aangeraden wordt om minimaal tien minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen is heel storend voor de medecursisten.

Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten.

Graag telefoon, smartwatches en sportwatches dienen tijdens de sessie zijn uitgeschakeld. Zodat iedereen in rust de sessie kan volgen

Draag géén parfum in een sessie.

Artikel 3: Facturatie en betaling

Facturatie volgt na een ondertekende opdrachtbevestiging.

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Is de betaling niet voldaan binnen de gestelde termijn dan volgt er een herinnering.

Mocht na de herinnering betaling uitblijven dan behoud Karin Visser Yoga zich het recht voor om kosten in rekening te brengen bovenop de openstaande factuur.

Mocht betaling volledig uitblijven zullen de openstaande kosten uit handen worden gegeven aan een incassospecialist. De kosten die hieruit voortvloeien zullen volledig worden verhaald op de debiteur.

Artikel 4: Ziekte, blessures of andere klachten

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Karin Visser Yoga. Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docent kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de deelname tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docent onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Indien je medicatie neemt en je merkt vermindering van de klachten door deelname aan de sessie(s): stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

  • Artikel 4.1: Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om. Voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je in de eerste 12 weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Artikel 5: Wijziging lesrooster en/of prijzen

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Prijswijzigingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via mail en de website van Karin Visser Yoga.

Wijzigingen in de lesafspraken, -tijden en -locatie gaat in overleg met de opdrachtgever. Daarna worden de cursisten per e-mail op de hoogte gebracht. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste contactgegevens.

Artikel 6: Foto’s, Video’s en opnames

In overleg met de opdrachtgever kunnen foto’s worden gemaakt. Indien er akkoord is gegeven voor foto’s kunnen deze worden geplaatst op de website van Karin Visser Yoga en diverse social media kanalen.

Het is NIET toegestaan om geluid- en/of beeldopname te maken van de sessie.

Is er de wens om geluid- en/of beeldopname te maken, kan dat alleen in goed overleg met Karin Visser Yoga. Indien er opnames worden gemaakt ZONDER toestemming zijn deze direct eigendom van Karin Visser Yoga en mogen niet worden gedeeld.

Artikel 7: Onvoorziene omstandigheden

Karin Visser Yoga is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van de sessie(s) kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

Karin Visser Yoga

Waalstraat 4

5463 KK Veghel