Privacy verklaring

Versie 0.1 – deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018

Karin Visser Yoga, gevestigd aan de Waalstraat 4, 5463 KK Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Contactgegevens:
Waalstraat 4
5463 KK Veghel
Tel: +31 6 212 04 906

Karin Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Karin Visser Yoga.
Zij is te bereiken via karinvisseryoga@gmail.com

We zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe we werken.

Karin Visser Yoga respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die we verwerken
Karin Visser Yoga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt bijvoorbeeld via het ingeleverde inschrijfformulier, e-mail of per telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Karin Visser Yoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • met betrekking tot uw gezondheid en het kunnen garanderen van de veiligheid gedurende de lessen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken
Karin Visser Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • onze lessen aan te laten sluiten aan jouw fysieke mogelijkheden
 • verzenden van onze nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Karin Visser Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u een email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Karin Visser Yoga of die van een derde partij.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om af te melden. We verzenden maximaal 2x per maand een nieuwsbrief en eventueel 1 extra indien er belangrijk nieuws te melden is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Karin Visser Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karin Visser Yoga) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Karin Visser Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Adres > 8 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • E-mailverkeer > 8 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Karin Visser Yoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Karin Visser Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
Karin Visser Yoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin Visser Yoga en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar karinvisseryoga@gmail.com.

Karin Visser Yoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Karin Visser Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Karin Visser of via karinvisseryoga@gmail.com.

Veranderingen Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Karin Visser Yoga
Waalstraat 4
5463 KK  Veghel
Nederland

Tel: +31 6 21204906
email: karinvisseryoga@gmail.com
KVK: 69435502